Tvrtka posjeduje Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenu posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež, upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju, upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje.

Neki od radova su: osposobljavanje, sanacija i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje.

Leave a Reply