Potpuno saniranje zapuštenih površina gdje se površina koja nije održavana dugi niz godina, u potpunosti sanira te prenamjeni u tlo spremno za sadnju različitih kultura.

Postupak sanacije terena teče slijedećim redom: Malčiranje nadzemnog dijela raslinja promjera do 30 cm teškim mlatilicama, ručno odvajanje trupaca I izrada višemetrice za stabla promjera preko 30 cm, frezanje panjeva do 10 cm u tlo, ripanje dubine 120 cm u tlu (podizanje zaostalih ne izmalčiranih panjeva I žilja), ponovno malčiranje podignute mase (žilja I panjeva) koji kada se drugi puta malčiraju u konačnici služe kao bio gnojivo za buduće nasade, dubinsko oranje dubine 80 cm, tanjuranje standardnim postupkom te frezanje linija za sadnju novih sadnica.