Strojno mljevenje raslinja u trasi bez obzira na lokaciju i konfiguraciju terena. Održavanje trasa (sječa, šumski red, mljevenje raslinja) specijaliziranim bagerom paukom na velikim strminama i terenima gdje je nemoguć pristup konvencionalnoj mehanizaciji. Izrada energetskih trasa na  planinskom području.

Leave a Reply